lørdag 28. mars 2020

#22

2019. A5-format, 12 sider. Enkelt sting i ryggen. Finst på kvitt eller raudt papir. Dreier seg om fellesskap og om å høyre til. To ulike versjonar: nynorsk og engelsk.

2019. A5 format, 12 pages. Simple fold and stitch. Available on white or red paper. Deals with community and belonging. Originally in Norwegian, English version available.

etsy.com/no-en/shop/konstruksjon