onsdag 22. juli 2015

#16: follow the track of this train

2012. A6-format, 32 sider. Engelskspråkleg reiseskildring frå Cornwall i form av foto og kortprosa. Tittelen er henta frå teksten til "Penzance" av Patrick Wolf. Finst til utlån frå Demoteket på Bergen off. bibliotek og til sals på Etsy: konstruksjon.etsy.com

2012. A6 format, 32 pages. Prose and photography travelogue from Cornwall, written in English. The title's a quote from the lyrics to "Penzance" by Patrick Wolf. For sale on Etsy: konstruksjon.etsy.com

Ingen kommentarer: